Frigör kraften i teamet

För dig som leder ett team eller tillhör ett, hjälper jag till att frigöra kraften i teamet så att ni når era mål på utsatt tid och inom given budget. Vi utgår från era mål och fokuserar på strategi, målstyrning och affärsnytta.

Du får även verktyg för att förbättra kommunikationen och för att undvika och lösa konflikter.

Dagens arbetsplatser består av en mängd olika team: korsfunktionella som en ledningsgrupp, virtuella team där medlemmarna finns på olika geografiska platser, forskarteam, projektteam, utvecklings- eller säljteam. De flesta team har pressen på sig att i en rasande fart formera sig, skapa resultat och omgruppera sig. Detta ställer speciella krav på teamet och dess ledare. Under de närmaste 20 åren kommer de mest framgångsrika organisationerna vara de som lär sig maximera kraften i sina team.

Team Coaching International, TCI, i USA har utvecklat ett mätverktyg och en metod för att frigöra potentialen i team så de lättare kan nå sina mål. Metoden fokuserar på medlemmarnas sätt att interagera vilket bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och till att team växer genom sina framgångar. Det i sin tur ger en spridningseffekt i organisationen när teammedlemmar tar med sig sina positiva erfarenheter till andra team som de ingår i.

Målet med en Team Diagnostic™-process är att en grupp under 6-12 månader utvecklas från ett antal kompetenta individer som är specialister inom sina respektive områden till ett högpresterande, långsiktigt uthålligt team, som inspirerar varandra att förverkliga företagets lång och kortsiktiga mål.

Team Diagnostics™ processen är ett praktiskt sätt att

  • mäta nuläge och utveckling av teamet som ett system
  • definiera de styrkor som teamet behöver utveckla för att vara framgångsrikt
  • lyfta fokus från enskilda medlemmars inbördes relationer till teamet som helhet

Jag kan även erbjuda en ROI-mätning, Return On Investment, som ger dig svart på vitt vad du tjänar på att utveckla ditt team. Läs mer Fallstudie TCN maj 2013 – konsultföretag immaterialrätt.pdf

 

ERBJUDANDE:

Kontakta mig så bjuder jag dig som är teamledare och intresserad av att utveckla ditt team på en Team Leader View. Du hittar den under Analysverktyg och den ger dig en bild av ditt team och av dig själv som teamledare.