Coach online

Online coaching via Skype eller telefon är väl utbredd framförallt i England och USA, men ganska ny i Sverige. Online coaching är en ytterst effektiv och tidsbesparande metod. Fördelarna är att du kan förlägga din coaching på tider som passar dig. Resor eller andra aktiviteter innebär inte att du behöver avboka eller göra uppehåll i coachingen. Du behöver inte ta dig till en speciell plats eller ta emot någon på ditt kontor. Du sätter dig bara där du kan var ostörd i ca 45 minuter. Kopplar upp dig på överenskommen tid och sedan kör vi.

Som chef och ledare är det naturligt för dig att se till att dina medarbetare får vad de behöver för att göra ett så bra jobb som möjligt. Handen på hjärtat, har du samma fokus på dina egna behov? För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Ditt självförtroende är säkert utmärkt. Du vet vad du kan och du är skicklig på det du gör. Men det är din självkänsla som avgör hur väl grundad du är och hur bra du är på att leda dig själv och därmed andra.

Coaching handlar om att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuläge och önskat läge. Det är en målstyrd process som stödjer dig att snabbare och mer effektivt nå dina mål än vad du skulle klara på egen hand. Coachingen utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Du styr.

Tid är en bristvara för de flesta av oss. Det är en av anledningarna till att vi oftast prioriterar bort oss själva och våra behov. Därför erbjuder jag tjänsten ”Din coach på nätet”. Här arbetar jag med både Mentorcoaching och Executive coaching.

Du styr agendan och jag utmanar, stöttar och peppar dig att expandera dina komfortzoner och nyttja din fulla potential.

Erbjudande: Kontakta mig så bjuder jag på en första session där jag inleder med att berätta mer om hur coaching online kan fungera för just dig i din specifika situation.