Funderar du på en ny chefsroll?

Sommarsemestern är ofta den tid då stora och viktiga frågor dyker upp. Vart är jag på väg? Var det detta jag strävade efter? Behöver jag nya utmaningar? Stora frågor, men ack så viktiga. Solen och värmen dröjer sig kvar trots att de flesta av oss återgått till vardagen med tider att passa och rutiner som skall fungera.

Oavsett om du valde att spendera dina dagar i hängmattan eller med en mer aktiv ledighet så hoppas jag att du gav dig själv tid att fundera på vad du vill med resten av ditt yrkesliv.

Kanske är det så att du redan idag har en chefsposition och funderar på vad din nästa roll ska vara, eller så känner du dig redo för att ta första steget på en chefskarriär. Oavsett vilket så har jag ställt samman några frågor som du ska tänka på och som du definitivt bör hitta svar på innan du tackar ja till en chefsroll.

  1. Vad betyder chefstiteln?

Kommer du att ha personalansvar? Är det du som anställer och entledigar medarbetare? Vem sätter lön för dina medarbetare?

En chefstitel idag innefattar inte automatiskt att du leder andra. Speciellt i matrisorganisationer är det vanligt att du är chef för exempelvis en produkt medan en annan kollega är chef för personalen.

  1. Följs ansvar OCH befogenheter åt?

Oftare än önskvärt har du ansvar för en uppgift medan du kanske inte alltid har befogenhet att vidta de åtgärder du anser nödvändiga för att nå dina mål.

  1. Hur ser ditt uppdrag ut?

Är du i huvudsak en chef som skall leda och fördela arbetet för andra? Eller har du samtidigt ett funktionsansvar? Är du till exempel försäljningschef samtidigt som du förväntas ha en egen säljbudget. Om ja, vilken är den tilltänkta fördelningen mellan de båda uppgifterna och anser du att det går att kombinera dem framgångsrikt?

  1. Hur mäts din prestation?

Finns det en resultatbaserad del i ditt ersättningspaket. Om ja, hur ser upplägget ut? Har du en reell möjlighet att påverka de parametrar som styr ersättningen?

  1. Vilken filosofi har företaget kring team och teamarbete?

Långsiktigt hållbara resultat är alltid lättare att uppnå med väl fungerade team än genom individuella soloprestationer. Har företaget en medveten strategi kring individ- och teamutveckling? Om ja, hur ser den ut? Här kan tidigare anställdas syn på företaget vara intressant.

  1. Vad är utmärkande för företagskulturen.

Slutligen och kanske den viktigaste frågan. Hur stark och tydlig företagskultur finns det och hur väl stämmer den överens med dina egna personlig värderingar?  Om svaren på frågorna ovan stämmer med dina egna värderingar så är jag övertygad om att du har en spännande och utvecklande tid framför dig på ditt nya jobb.

Lycka till!