Bli en ännu bättre ledare.

Efter 40 år som ledare och entreprenör har jag mycket jag vill dela med mig av. Läs mer om mina tjänster för ledare, team och styrelser, och glöm inte att följa ledarskapsbloggen.

Senaste inläggen från

Ledarskapsbloggen

Vad är det som motiverar oss? Få förklaringsmodeller till vår motivation har haft ett sådant genomslag som Maslows behovshierarki, eller behovstrappa, som den kallas mer allmänt. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow presenterade sin teori i artikeln  A theory of human motivation, 1943. Han beskriver två grundläggande typer av behov som vi människor har. Den första… Läs mer

Continue Reading

“The fundamental task of leaders is to prime good feeling in those they lead. That occurs when a leader creates resonance – a reservoir of positivity that frees the best in people. At its root, than, the primal job of leadership is emotional.” Så skriver Daniel Goleman i sitt arbete Emotional Intelligence Work, doktor i psykologi… Läs mer

Continue Reading

Vad är viktigast när vi möter nya människor eller talar med nya potentiella kunder? Pålitlighet eller kompetens? Är det bättre att ”bevisa” att du vet vad du gör och vara övertygande, eller är det bättre att skapa förtroende och respekt? Socialpsykologen Amy Caddy från Harvard säger att när du möter nya människor så skapar de… Läs mer

Continue Reading
Omdömen

Utlåtanden från kunder

Jag är idag mycket tacksam för att jag hade förmånen att bli coachad av en så oerhört kompetent person som Gertrud Elisabet så tidigt i min karriär. Vi har haft kontakt i olika perioder under nästan 15 år. Gertrud har vid flera tillfällen under min resa, från första jobbet till VD som jag är idag, varit avgörande för de val jag har gjort och det sätt jag har valt att bemöta viktiga och i några fall svåra händelser.

Vi fick bekräftat att vi faktiskt tänker lika. Tryggheten ökar när känslan att samarbetet fungerar bra bekräftas. Vi upptäckte att vi måste bli bättre på att strukturera vår kommunikation. Nu planerar vi in  tid varje vecka så att vi är säkra på varandras ståndpunkter. Vi kan rekommendera Duo-coachning till alla med delat ledarskap där man är beroende av varandras insatser för att lyckas.

Gertrud Elisabet är en person som jag har ett mycket stort förtroende för. Till skillnad från många andra coacher har hon en gedigen egen erfarenhet som ledare, chef, VD och från styrelsearbete i flera olika branscher. Jag har egen erfarenhet av att ”nyttja” Gertrud Elisabets kompetens då hon tillsammans med en kollega utvecklade vårt ledningsteam under en 6 månadersperiod. Jag kan därför ge Gertrud Elisabet mina allra bästa rekommendationer.

I över ett decennium har Gertrud Elisabet hjälpt mig i olika stadier av min och mitt företags utveckling. Hon har alltid känts nära till hands, med precis rätt kompetens i alla de skeden både jag och bolaget gått igenom. Gertrud Elisabet har förmågan att ständigt anpassa sitt stöd och sin kompetensöverföring för att passa den aktuella situationen och utmaningen.

Smarta Lästips

Genom åren har jag hittat böcker och artiklar som är särskilt läsvärda och samlat dem i en lista så att andra kan ta del av dem.

Till lästips-listan
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.